Recent Posts by dpetrov

Декларация на ръководството за политиката по управление

ПОЛИТИКАТА НА „БОР- ЧВОР” ЕООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ С ГАРАНТИРАНИ ПОСТОЯННИ ВЪВ ВРЕМЕТО КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСНОСТ НА ПРОДУКТА С АНГАЖИМЕНТ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО. ПОЛИТИКАТА ОСИГУРЯВА РАМКА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПРЕГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И Е НАСОЧЕНА КЪМ: Поддържане на постоянно високо качество на предлаганите…
Read more

Recent Comments by dpetrov

No comments by dpetrov yet.