Полезно

БОР ЧВОР – 22 ГОДИНИ ТРАДИЦИЯ

Бор-Чвор има 22-годишен опит в преработката на мляко, като е съхранил най- добрите традиции на сиренарството в Родопите. Мандрата е разположена в полите на Родопите и е оборудвана изцяло с модерна техника за прием и преработка на мляко, специално проектирана за технологиите, които фирмата внедрява. По линията на целия производствен цикъл се осъществява непрекъснат контрол…
Read more

Декларация на ръководството за политиката по управление

ПОЛИТИКАТА НА „БОР- ЧВОР” ЕООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ С ГАРАНТИРАНИ ПОСТОЯННИ ВЪВ ВРЕМЕТО КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСНОСТ НА ПРОДУКТА С АНГАЖИМЕНТ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО. ПОЛИТИКАТА ОСИГУРЯВА РАМКА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПРЕГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И Е НАСОЧЕНА КЪМ: Поддържане на постоянно високо качество на предлаганите…
Read more