(Български)

Съгласен съм данните ми да бъдат обработени спрямо целта на запитването!
Знам, че ако не желая да предоставям данните си във формата на контакт, могa да се свържа с организацията на телефон 031/64 21 28

☏София: 0884 467 081,

☏ Пловдив: 0884 348 898,

☏ Варна: 0882 283 822,

☏ Бургас: 0886 615 975,

☏ Русе: 0884 379 203,

☏ Габрово: 0883 222 290;

office@borchvor.com

Външнотърговски отдел

☏ +359 888 290 190

export@borchvor.com